Kelim tapijt 389-286

Kelim
Afghanistan

389 x 286 cm