Kelim tapijt 280-245

Kelim
Afghanistan

280 x 245 cm