Kelim tapijt 236-180

Kelim
Afghanistan

236 x 180 cm