Kelim tapijt 235/162

Kelim
Afghanistan

235 x 162 cm